JUST NU! MÅLARVECKOR MED UPP TILL 30% RABATT >>

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid köp av varor från Pen Store/G Group AB, org.nr. 556797-0073 (nedan: Pen Store), om inte annat överenskommits skriftligen mellan kund och Pen Store.


Allmänt

Pen Store välkomnar privatkunder, företag, skolor, kommuner och myndigheter. För att handla på Pen Store som privatperson måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande.


Betalning privatperson

Till privatpersoner inom Sverige erbjuder vi betalning genom Klarna Checkout. Klarnas villkor gäller, vilka finns tillgängliga genom länk i kassan.


Betalning företagskund

Fakturabetalning: Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso, varvid avgifter tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att neka kredit.

Kortbetalning: Vi accepterar Visa och Mastercard, genom DIBS Payments. Överföringen av informationen är krypterad och uppfyller kraven för PCI-DSS. Pen Store hanterar inga kortuppgifter.Leverans

Pris för valt fraktalternativ visas i kassan. Försändelsen skickas med Postnord eller med DHL. Eventuell kolliavisering skickas per sms eller e-post.

Vid försenad leverans kan köpet utan kostnad hävas. Som kund ansvarar du för att ange en korrekt leveransadress och Pen Store kan inte ta ansvar för försändelser som saknas p.g.a. felaktigt angiven adress. För ej uthämtade eller nekade försändelser faktureras kunden 250 kr inkl. moms för att täcka leverans- och hanteringskostnader.

Vid beställning av artiklar med tillval gravyr tillkommer 1 vardag leveranstid på hela ordern.


Produkter som är tillfälligt slut

Är en produkt tillfälligt slut i lager, eller om saldot är lägre än det antal som ligger i varukorgen, informeras kunden om detta i kassasteget innan beställningen slutförts. Pen Store dellevererar inte ordrar; hela ordern skickas först när samtliga varor finns i lager. Skulle angivet lagersaldo däremot inte stämma så kontaktas kunden av Pen Store.


Ångerrätt

Ångerrätten gäller i 14 dagar och Pen Store betalar tillbaka ordersumman inklusive eventuell fraktkostnad. Återbetalning sker senast 14 dagar efter mottagen retur. Du som kund står för returfrakt och transportrisk. För att nyttja ångerrätten kontakta först Pen Store, förslagsvis skriftligen via e-post till kontakt@penstore.se.

Pen Store har rätt att på återbetalat belopp göra avdrag för varans värdeminskning. Detta sker om varan har hanterats mer än nödvändigt för att fastställa varans egenskap eller funktion.

Produkter som beställts med tryck, gravyr eller annan märkning kan inte återlämnas och ångerrätt eller öppet köp gäller inte dessa varor. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätt.Reklamationer

Reklamationer av defekta eller fellevererade varor samt transportskador ska ske inom skälig tid. Pen Store ersätter dig för eventuella fraktkostnader i samband med godkänd reklamation. Återbetalning sker inom 30 dagar. För att reklamera en vara kontakta först Pen Store, förslagsvis via e-post till kontakt@penstore.se.


Bilder och färger

Färger i produktbilder och färgkartor ska endast anses vara ungefärlig fingervisning av faktisk färg. Färger kan upplevas olika mellan olika bildskärmar. Missvisande färg godkänns därför inte som skäl till reklamation utan faller istället under ångerrätten.


Personliga uppgifter

Pen Store samlar in personliga uppgifter när du lägger en beställning. Informationen som samlas in kan innefatta namn, adress, fakturerings- och kontaktuppgifter samt kreditinformation. Informationen används för att slutföra och uppfölja beställningar samt för utskick.

Pen Store lämnar inte ut personliga uppgifter till tredjepart om det inte krävs enligt lagstiftning, för att samarbeta med myndigheter i brottsundersökning eller för att upprätthålla eller skydda Pen Stores kontraktsrättigheter. Uppgifterna skyddas i enlighet med etablerade säkerhetsmekanismer, t.ex. SSL.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som Pen Store behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att begära rättelse.


Nyhetsbrev

Vi skickar vårt nyhetsbrev och erbjudanden till våra kunder. Nyhetsbrev och erbjudanden skickas till den e-postadress du anger vid beställning och/eller per sms till det nummer du anger vid beställning. Vi kommer inte att dela din information med någon annan. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och informationen finns i varje utskick.


Force Majeure

Vid omständigheter utanför Pen Stores kontroll, exempelvis men ej begränsat till naturkatastrof, elavbrott, arbetskonflikt, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, är Pen Store befriat från ansvar gentemot kund.


Tvister

Tvister ska i första hand lösas direkt mellan Pen Store och kund. Pen Store förbinder sig att vid tvist följa eventuell rekommendation från Allmänna Reklamationsnämnden.